#c00000

"

#4b70d8

"

BLOG

Posiadanie przez Spółkę na estońskim – CIT udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym nie pozbawia jej prawa do tej formy opodatkowania

2023-02-01 |

Podatek Estoński

Masz działalność gospodarczą (JDG) i chcesz wnieść aport do spółki opodatkowanej estońskim-CIT? To możliwe

2023-01-27 |

🔸Powszechnie przyjęło się, że wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek opodatkowanych CIT estońskim, podziały i łączenia tych spółek wykluczają lub pozbawiają prawa do korzystania z „estona”. 🔸Trochę prawdy w tym jest, ale… na szczęście są wyjątki. Można wnieść aport do spółki opodatkowanej estońskim-CIT jeżeli: 👉składniki tworzą przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; 👉w stosunku do aportowanych składników majątku przedsiębiorca zamknie księgi, sporządzi SF, a także dokona rozliczeń takich jakby wybierał „od zera” estoński-CIT; ❗dotyczy to tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, ponieważ jeżeli w zamian za aport (wkład niepieniężny) obejmowane są nowe udziały, a spółka estońska nie może mieć udziałowców innych niż […]

Rezygnujesz z estońskiego-CIT? Podatek od zysków zapłacisz dopiero przy ich wypłacie.

2023-01-18 |

podatek estoński

estoński CIT

Komentarz ekspercki dla Prawo.pl || Zaproszenie na webinarium

2023-01-12 |

estoński CIT

Estoński CIT

Nie zapomnijcie o oświadczeniu OSW – RD!

2023-01-10 |

podatek estoński OSW-RD

Uwaga udziałowcy i wspólnicy spółek estońskich – mam dla Was ważny komunikat! Na udziałowcach i wspólnikach spółek opodatkowanych estońskim-CIT ciąży obowiązek, który aktualizuje się raz do roku. Po zakończonym roku podatkowym. Tym obowiązkiem jest konieczność złożenia oświadczenia OSW – RD spółce opodatkowanej estoński-CIT, w której dany udziałowiec ma udziały. W oświadczeniu tym udziałowiec wykazuje każdy podmiot, w którym posiada co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków (itd.). Oświadczenie to udziałowiec składa spółce do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego w ramach estońskiego CIT. Dla większości z Was tym terminem będzie właśnie koniec stycznia 2023 r. W oświadczeniu […]

Czy można uniknąć korekty wstępnej i dochodu z przekształcenia? – Tak! Potwierdza to Ministerstwo Finansów.

2023-01-09 |

podatek estoński przekształcenie

Podatek estoński

Przekształcasz spółkę jawną w spółkę z o.o. żeby skorzystać z Estońskiego-CIT? Przeksięguj zyski z lat ubiegłych!

2023-01-04 |

podatek estoński

👉Dziś kolejna podatkowa ciekawostka❗ 👉Fiskus potwierdził, że wypłata zysku z lat ubiegłych wypracowanego przez wspólników przed jej przekształceniem i wejściem na podatek estoński nie podlega opodatkowaniu przy wypłacie dokonanej po przekształceniu! 👉Fiskus zwraca uwagę na jeden, kluczowy aspekt ❗ 👉Jeszcze przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. wspólnicy spółki jawnej muszą podjąć uchwałę, z zgodnie z którą postanawiają wypłacić sobie zysk z lat ubiegłych. 👉Zgodnie z podjętą uchwałą zysk ten musi zostać przeksięgowany pozycję „zobowiązania wobec wspólników”. 👉Warunek podjęcia uchwały i przeksięgowania starych zysków „na zobowiązania” jeszcze przed przekształceniem to konieczność. 👉W przeciwnym razie zysk ten musiałby być raz […]

Wybór estońskiego CIT opłaca się bardziej od lutego niż od stycznia – mamy potwierdzenie fiskusa!

2023-01-03 |

Podatek estoński

Fiskus tuż przed Sylwestrem wydał bardzo korzystną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikacji spółki opodatkowanej podatkiem estońskim jako małego albo dużego podatnika. Kwalifikacja spółki jako mały lub duży podatnik o tym, czy spółka od zdarzeń podlegających opodatkowaniu będzie płacić 10% czy 20% podatku estońskiego-CIT i tym czy przy wypłacie dywidendy łączne opodatkowanie (PIT i CIT) wyniesie 20% czy 25%. Przypomnę – mały podatnik to spółka, której przychody brutto (liczone wraz z podatkiem VAT) za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 2 mln EUR wyrażonych w PLN, czyli 9.654.000 zł brutto. Duży podatnik to spółka nie spełnia warunku bycia małym podatnikiem, tj. jej […]

Poprawiony podatek estoński już obowiązuje!

2023-01-02 |

Podatek estoński Estoński CIT

Estoński CIT dla się lubić odc. 10274628127, czyli krótko o najnowszych interpretacjach podatkowych.

2022-12-30 |

✔Dziś zgodnie z tytułem i grafiką pokazujemy, że podatek estoński to forma opodatkowania, którą da się lubić. ✔Najnowsze interpretacje podatkowe są korzystne i pokazują, że praktyka interpretacyjna się utrwala , przez co Estoński-CIT może się nie tylko opłacać, ale jest też przewidywalny. ✔Czego dowiemy się z najnowszych rozstrzygnięć? ✔Przekształcenie spółki opodatkowanej podatkiem estońskim w inną spółkę nie pozbawia prawa do CIT-u estońskiego.👉W tym przypadku spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z o.o. i to nie pozbawia prawa tej spółki przekształconej do dalszego korzystania z E-CIT.👉Nie jest konieczne składanie ponownego zawiadomienia ZAW-RD.👉Jest to możliwe, o ile spółka, w którą przekształcamy naszą […]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ