#c00000

"

#4b70d8

"

Akordeon_FAQ

2022-10-26 |

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ESTOŃSKIEGO CIT?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i proste spółki akcyjne, które nie mają udziałów w innych spółkach, oraz których udziałowcami są osoby fizyczne. Pamiętaj, że możesz odpowiednio przekształcić bądź dostosować swoją działalność, aby skorzystać z Estońskiego CIT.

CZY MOGĘ OD OSOBISTEGO PIT ODLICZYĆ PODATEK ZAPŁACONY PRZEZ SPÓŁKĘ?

Tak. W przypadku małych podatników można odliczyć 90% CIT zapłaconego przez spółkę, a w przypadku pozostałych 70%.

CZY MOŻNA WEJŚĆ NA ESTOŃSKI CIT W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO?

Tak, nie jest to skomplikowane.

CZY REZYGNUJĄC Z ESTOŃSKIEGO CIT MUSZĘ ZAPŁACIC PODATEK NA ZASADACH OGÓLNYCH?

Nie. Zyski uzyskane w czasie opodatkowania Estońskim CIT mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tego modelu nawet wówczas, gdy spółka zrezygnuje z tej formy opodatkowania (nawet przed upływem 4 lat).

CZY MUSZĘ INWESTOWAĆ ZYSKI W ŚRODKI TRWAŁE?

Nie ma takiego obowiązku. Dowolnie decydujesz o sposobie wykorzystania zysków uzyskanych w czasie Estońskiego CIT i jeśli ich nie wypłacasz, to nie płacisz podatku dochodowego.

CZY OSOBA FIZYCZNA MOŻE MIEĆ UDZIAŁY W INNYCH SPÓŁKACH, KTÓRE SĄ OPODATKOWANE ESTOŃSKIM CIT?

Tak. Osoba fizyczna może mieć dowolną liczbę udziałów w innych spółkach, które (wszystkie lub część) są opodatkowane Estońskim CIT.

CZY MOŻNA W KAŻDEJ CHWILI (PRZED UPŁYWE 4-LETNIEGO OKRESU) ZREZYGNOWAC Z ESTOŃSKIEGO CIT?

Można zrezygnować na koniec każdego roku obrotowego. Nie wiąże się to z koniecznością natychmiastowego opodatkowania zysków uzyskanych w okresie opodatkowania Estońskim CIT.

CZY REZYGNUJĄC Z ESTOŃSKIEGO CIT MUSZĘ ZAPŁACIC PODATEK OD ZYSKÓW UZYSKANYCH W CZASIE KORZYSTANIA Z TEJ FORMY OPODATKOWANIA?

Nie. Jeśli zechcesz możesz płacić podatek dopiero z chwilą wypłaty zysku.

JAK SĄ OPODATKOWANE WYPŁATY „STARYCH” ZYSKÓW?

Wyłata zysków uzyskanych w czasie, gdy spółka nie była podatnikiem Estońskiego CIT są opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

CZY ISTNIEJE PRÓG MAKSYMALNEGO OBROTU DLA KORZYSTANIA Z ESTOŃSKIEGO CIT?

Nie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ