#c00000

"

#4b70d8

"

Wybór estońskiego CIT opłaca się bardziej od lutego niż od stycznia – mamy potwierdzenie fiskusa!

2023-01-03 |

Podatek estoński, estoński CIT, CIT Estoński

Fiskus tuż przed Sylwestrem wydał bardzo korzystną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikacji spółki opodatkowanej podatkiem estońskim jako małego albo dużego podatnika.

Kwalifikacja spółki jako mały lub duży podatnik o tym, czy spółka od zdarzeń podlegających opodatkowaniu będzie płacić 10% czy 20% podatku estońskiego-CIT i tym czy przy wypłacie dywidendy łączne opodatkowanie (PIT i CIT) wyniesie 20% czy 25%.

Przypomnę – mały podatnik to spółka, której przychody brutto (liczone wraz z podatkiem VAT) za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 2 mln EUR wyrażonych w PLN, czyli 9.654.000 zł brutto.

Duży podatnik to spółka nie spełnia warunku bycia małym podatnikiem, tj. jej przychody brutto (liczone wraz z podatkiem VAT) za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 2 mln EUR wyrażonych w PLN, czyli 9.654.000 zł brutto.

Najnowsza interpretacja wskazuje, że w niektórych przypadkach lepiej wybrać estoński CIT w trakcie roku podatkowego np. w lutym, a nie od początku roku podatkowego – na przykład od stycznia danego roku.

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że dla określenia czy spółka będzie płacić 10% czy 20% podatku estońskiego od wypłat zysków i ukrytych zysków, tj. czy będzie małym czy dużym podatnikiem wziąć należy jedynie tę część roku obrotowego, którą zaczęliśmy jeszcze na zasadach zwykłego CIT.

Jako wyznacznik to określenia statusu podatnika należy traktować przychód brutto (z VAT-em) z ostatniego roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego wybór opodatkowania podatkiem estońskim, a nie ostatni „cały”, „duży” rok podatkowy.

Nie liczy się zatem czy na zasadach ogólnych CIT płaciliście 19% z uwagi na przychody – ważne czy w tej części roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającej wybór podatku estońskiego przekroczyliście próg dużego podatnika (2 mln EUR brutto).

Innymi słowy – ta część roku obrotowego bezpośrednio poprzedzająca wybór podatku estońskiego jest odrębnym rokiem podatkowym i to przychód brutto za ten „krótki” rok podatkowy definiuje czy nasza spółka w pierwszym roku podatkowym Estońskiego-CIT (również skróconym) będzie dużym czy małym podatnikiem.

💡Interpretacja z dnia 30 grudnia 2022, nr 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1.PCWpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ