#c00000

"

#4b70d8

"

Spółkę opodatkowaną Estońskim CIT można poddać podziałowi.

2022-08-06 |

Zasadą jest, że Estoński-CIT i restrukturyzacje nie idą ze sobą w parze. Estonśkiego CIT nie może wybrać spółka, do której wniesiono wkład niepieniężny o wartości wyższej niż 10 tys. EUR, nie może wybrać spółka powstała w wyniku podziału lub połączenia.

Tak samo spółka opodatkowana Estońskim CIT nie może zostać poddana połączeniu lub podziałowi…chyba, że wydzielane składniki mają charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a podmiotem przejmującym wydzielaną część spółki estońskiej jest inna spółka opodatkowana Estońskim CIT.

Tę ostatnią kwestię udało nam się potwierdzić w sprawie jednego z Klientów Kancelarii uzyskując korzystną interpretację podatkową (z dnia 4 sierpnia 2022 r. sygn. 0111-DyKDIB1-2.4010.281.2022.4.AW).

Przy spełnieniu wyżej opisanego warunku żadna ze spółek – ani dzielona ani przejmująca nie utraci prawa do Estońskiego CIT.

Dla spółki, która podawana jest podziałowi kluczowe znaczenie miał przepis art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o CIT, który wskazuje, że podatnik opodatkowany CIT estońskim traci prawo do tej formy opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zostaje poddany podziałowi przez wydzielenie, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

Dla spółki opodatkowanej CIT, która przejmuje wydzieloną część przedsiębiorstwa ważne jest to by na czas przejmowania części przedsiębiorstwa korzystała już z tej formy opodatkowania. Dzięki temu nie znajdą zastosowanie ograniczenia dotyczące spółek, które powstały w wyniku m. in. aportu, podziału lub połączenia. Nie znajdzie tu zastosowania art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Podsumowując – jedyną prawnie akceptowaną sytuacją, w której podział spółki opodatkowanej Estońskim CIT nie pozbawi jej prawa do tej formy opodatkowania jest sytuacja, w której spółka przejmująca również jest spółką opodatkowaną Estońskim CIT.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ