#c00000

"

#4b70d8

"

Spółka, która chce skorzystać z Estońskiego-CIT nie musi zatrudniać pracowników przed wyborem tej formy opodatkowania. Wymogi dotyczące zatrudnienia w Estońskim-CIT mają zastosowanie dopiero od dnia wyboru tej formy opodatkowania.

2022-11-04 |

Brak pracowników to nie przeszkoda

Organy podatkowe wykazując się racjonalnym podejściem potwierdziły to co zdawało się wynikać z samego brzmienia przepisów, to znaczy, że warunki określające minimalny próg zatrudnienia w spółce opodatkowanej Estońskim-CIT spółka musi spełniać dopiero od chwili wyboru tej formy opodatkowania.

Sprawa dotyczyła spółki, która przed wyborem Estońskiego-CIT dość prężnie działała, jednak nie spełniała wymogów dotyczących minimalnego zatrudnienia. Spółka wraz z wyborem Estońskiego-CIT zatrudniła wymaganą liczbę pracowników.

Organ podatkowy potwierdził poprawność działania spółki wydając korzystną i ważną dla całego biznesu interpretację indywidualną. (Interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.509.2022.1.AR).

Poniżej krótkie przypomnienie przepisów dotyczących minimalnego zatrudnienia w Estońskim CIT.

Aby skorzystać z Estońskiego CIT spółka musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy), nie mniej niż 3 pracowników niebędących wspólnikami, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego.

W przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – okres 300 dni podlega proporcjonalnemu dostosowaniu.

Do tego minimalnego progu zatrudnienia wliczani są pracownicy zatrudnieni zarówno przed jak i po wyborze tej formy opodatkowania.

Jeżeli Twoja spółka jest małym podatnikiem może skorzystać z łagodniejszych przepisów.

Mały podatnik zgodnie z przepisami to spółka, która w poprzednim roku podatkowym osiągnęła przychód nie wyższy niż 2 mln EUR brutto.

W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę fizyczną w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres wskazany w tym przepisie, tj. co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.

W kolejnych latach, tj. począwszy od drugiego roku opodatkowania ryczałtem, mały podatnik zobowiązany jest już w pełni spełniać warunek dotyczący zatrudnienia. Dotyczy to zarówno zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innej umowy.

Co ważne – do limitu osób zatrudnionych nie wlicza się wspólników tego podatnika.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ