#c00000

"

#4b70d8

"

Przegląd najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących Estońskiego CIT.

2022-11-28 |

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydaje specjalny organ – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

O ile interpretacja indywidualna wydawana jest w danej sprawie danego podatnika i nie jest powszechnie obowiązującym źródłem prawa, ale stanowią swoisty „miernik nastroju” i poglądów fiskusa na dane zagadnienie podatkowe.

W następstwie pojawienia się ugruntowanej praktyki interpretacyjnej znika wiele wątpliwości dotyczących wykładni danego przepisu.

Czy cudza interpretacja może mnie chronić? – tak. Istnieje możliwość powołania się na utrwaloną praktykę interpretacyjną organów podatkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa (art. 14n § 4 w związku z art. 14k-14m) jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym zastosuje się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych będzie chroniony tak, jak gdyby legitymował się interpretacją podatkową we własnej sprawie.

Zgodnie z powyższymi przepisami utrwalona praktyka interpretacyjna to wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez ustalenie dominującego stanowiska w wydanych interpretacjach indywidualnych:

 • w takich samych stanach faktycznych lub
 • w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz 
 • w takim samym stanie prawnym
 • w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

Czego dowiemy się z najnowszych interpretacji indywidualnych?

1. Sprzedaż spółce powiązanej projektów farm fotowoltaicznych z płatnością rozłożoną na 10 lat z odsetkami będzie nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie spółki jako tak zwany dochód z tytułu ukrytych zysków. 

(Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 25 listopada b.r., nr 0111-KDIB1-1.4010.551.2022.2.AND)

2. Opodatkować jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą należy:

 • mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • kary nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożone za nie zawarcie w terminie umowy OC samochodu osobowego;
 • odszkodowania np. odszkodowanie zwolnionemu pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę lub kwotę z tytułu zawartej ugody z pracownikiem).

Nie podlegają opodatkowaniu wydatki na:

 • opłaty dodatkowe z tytułu odprowadzania ścieków o ponadnormatywnym stężeniu;
 • wydatki na składki członkowskie za uczestnictwo w organizacjach, w których członkostwo nie jest obowiązkowe (! w klasycznym CIT byłby to wydatek niestanowiący podatkowego kosztu uzyskania przychodu);
 • odpisy należności wątpliwych oraz wierzytelności przedawnionych są dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz nie wynikają z zawinionych działań Spółki.

(Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 24 listopada 2022 r., nr: 0111-KDIB1-2.4010.606.2022.3.EJ)

3. Jeżeli przed przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. przedsiębiorca wycofa majątek z przedsiębiorstwa do majątku prywatnego tylko po to by później go wynajmować do spółki powstałej z tego przedsiębiorstwa, będzie to opodatkowane jako dochód z tytułu ukrytych zysków, ponieważ zdaniem fiskusa udziałowiec spółki nie zadbał o wyposażenie spółki w odpowiednie aktywa.

(Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 24 listopada 2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.642.2022.2.DP.)

4. Korzystanie przez Spółkę opodatkowaną Estońskim CIT z dotacji oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorców takich jak:

 • pożyczki umarzalne dla firm,  
 • programy na badania i rozwój (NFOŚ, WFOŚ, ARiMR, Urząd Marszałkowski, NCBR),
 • wnioski z programu innowacyjna gospodarka,
 • wdrażanie badań naukowych,
 • wnioski z programu Nutritech realizowane w ramach działań NCBR lub innych agend rządowych,
 • programy współpracy – instytucja wdrażająca ARiM,
 • wsparcie działań marketingowych – instytucja wdrażająca KOWR

..nie wyłącza możliwości opodatkowania Spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek oraz nie powoduje utraty prawa do tej formy opodatkowania.

W takim przypadku nie znajdzie zastosowania zakaz korzystania przez spółkę z ze zwolnienia z CIT w Polskiej Stefy Inwestycji lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

(Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 23 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.621.2021.1.EJ)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ