#c00000

"

#4b70d8

"

Estoński-CIT pozwala zawiązać spółkę cichą!

2023-02-14 |

estonski cit

Wydano bardzo ciekawą interpretację podatkową dotyczącą podatku estońskiego, która mówi, że zawarcie przez Spółkę opodatkowaną Estońskim-CIT umowy spółki cichej z inną spółką nie pozbawia jej prawa do tej formy opodatkowania.

💭Spółka cicha to umowa (wbrew nazwie) – tak samo jak spółka cywilna.

💭Funkcjonowanie spółki cichej opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika, prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu.


💭Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach tej działalności, nie ujawniając się jednak na zewnątrz, nie mając też praw do majątku tej spółki.

💭Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą:

  • uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego),
  • wniesienie wkładu (wkład wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy),
  • wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach – inaczej jest w odniesieniu do strat),
  • wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy).

💭Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna).


💭Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych.


💭Tytułem prawnym uzyskania korzyści majątkowej przez wspólnika cichego nie jest posiadany udział w kapitale przedsiębiorcy, lecz umowa cywilnoprawna.

👉Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lutego 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.807.2022.2.SG.

💡Podobne rozstrzygnięcie zapadło już wcześniej w sprawie spółek cywilnych i pewnym jest, że spółka opodatkowana estońskim-CIT może zawiązać z innym podmiotem spółkę cywilną.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ