#c00000

"

#4b70d8

"

Czy można uniknąć korekty wstępnej i dochodu z przekształcenia? – Tak! Potwierdza to Ministerstwo Finansów.

2023-01-09 |

podatek estoński przekształcenie

Przepisów o korecie wstępnej i podatku od dochodu z przekształcenia nie stosuje się do spółek, które powstały z przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych, w których przedsiębiorcy nie prowadzili Ksiąg Rachunkowych (bo nie byli zobligowani przepisami) i zamiast tego prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Tak dnia 2 stycznia 2023 r., odpowiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interprelację poselską.

W interpelacji poselskiej poseł Grzegorz Gaża zapytał Ministra Finansów o kwestię podatku estońskiego. 

Zadane pytanie:   

 „W jaki sposób przepisy o korekcie wstępnej oraz o dochodzie z przekształcenia zawarte w art. 7aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosować spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która od początku funkcjonowania wybrała ryczałt od dochodów spółek, w przypadku gdy przekształcana osoba fizyczna nie prowadziła ksiąg rachunkowych a podatkową księgę przychodów i rozchodów?”

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie ustala przychodów, kosztów oraz wartości składników majątku, dla wyniku finansowego netto, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym, różnice przejściowe między wynikiem finansowym a podatkowym nie wystąpią. 

Mając powyższe na względzie, w przypadku spółki, która powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie był obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a prowadził jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia, o których mowa w art. 7aa ustawy CIT, nie znajdują zastosowania. 

Oznacza to, że skoro nie stosuje się przepisów o korekcie wstępnej to rezygnacja z estońskiego CIT lub utrata prawa do podatku estońskiego nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku

Jest to niewątpliwie ciekawe stanowisko i jest ono bardzo korzystne, jednakże przypomnieć należy, że odpowiedzi na interpelacje poselskie nie stanowią ani źródeł prawa, a powołanie się nie nie gwarantuje skutecznej ochrony w razie postępowania podatkowego.

Link do odpowiedzi: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCMQJNE/%24FILE/i37738-o1.pdfWpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ