#c00000

"

#4b70d8

"

Co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Estońskim CIT? Krótkie omówienie dwóch ciekawych interpretacji podatkowych.

2022-11-23 |

Kwestia ukrytych zysków,  czyli zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu w spółce opodatkowanej Estońskim CIT

Dnia 18 listopada b.r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie 0111-KDIB1-1.4010.623.2022.1. MF, w której potwierdził ważną kwestię dotyczącą ukrytych zysków.

Organ podatkowy potwierdził, że świadczenie przez spółkę opodatkowaną ryczałem na rzecz spółki powiązanej usług polegających na:

  • zapewnieniu spółce powiązanej personelu do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną
  • obsłudze IT na rzecz spółki powiązanej,

i otrzymanie od tej spółki powiązanej wynagrodzenia za wykonane usługi nie powoduje powstania podatku z tytułu ukrytych zysków.

Interpretacja ta jest pozytywnym i cennym źródłem informacji dla podatników, ale wskazać należy na pewną negatywną praktykę organów podatkowych.

Poprawność wyliczenia okresu, w którym spółka będzie opodatkowania Estońskim CIT. Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku wyboru Estońskiego CIT – u w trakcie roku podatkowego jako pierwszy rok podatkowy traktuje się tę część roku kalendarzowego, w której spółka będzie korzystać z ryczałtu.

Dyrektor KIS dnia 21 listopada 2022 r. wydał kolejną korzystną interpretację dotyczącą Estońskiego CIT (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.615.2022.1.BJ).

W interpretacji tej organ podatkowy potwierdził kwestię, która spędzała sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom wybierającym estoński CIT w trakcie roku podatkowego.

Mianowicie, jednym z dokumentów, który trzeba złożyć by skutecznie wybrać jest zawiadomienie o wyborze tej formy – dokument ZAW – RD.

W tym zawiadomieniu wskazać należy okres, w którym spółka będzie opodatkowana Estońskim CIT, a Estoński CIT wybiera się na okresy czteroletnie.

Wątpliwość dotyczyła tego, czy jako pierwszy rok podatkowy trzeba wskazać pełne 12 miesięcy, czy tylko tę część roku kalendarzowego, który pozostał do 31 grudnia danego roku.

Prawicy, doradcy podatkowi i księgowi wskazywali, że w przypadku wyboru estońskiego w trakcie roku podatkowego jako pierwszy rok podatkowy na Estońskim CIT spółka musi wskazać tę pozostałą część roku kalendarzowego, w której spółka faktycznie będzie korzystać z tej formy opodatkowania.

Dołączamy fragment z uzasadnienia interpretacji indywidualnej, w której fiskus tłumaczy to dokładnie:

„Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy oraz okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro u Wnioskodawcy rok obrotowy/podatkowy równa się kalendarzowemu, pierwszy rok podatkowy rozpocznie się 1 lipca 2022 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 r., to czwarty rok opodatkowania ryczałtem będzie trwał od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., czyli zakończy się 31 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że rokiem kalendarzowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia i w konsekwencji uznać, że czteroletni okres opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 28f ust. 1 ustawy CIT, powinien być dla podatnika liczony od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.”Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ