#c00000

"

#4b70d8

"
strategia podatkowa, estoński CIT

🔥Spółki opodatkowane Estońskim – CIT nie mają obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, także w sytuacji, gdy ich przychody za rok podatkowy przekroczyły równowartość przeliczonej na PLN kwoty 50 mln euro.

💡Tuż przed majowym weekendem fiskus wydał bardzo korzystną interpretację indywidualną, która jest szczególnie ważna dla spółek z dużymi przychodami, które wybrały estoński – CIT.
👉Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.778.2022.1.SG.

💭Przypomnijmy krótko – strategia podatkowa to zestaw informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika.

💭Od 1 stycznia 2021 r. spółki, których przychody roczne przekraczają 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe muszą zamieszczać swoją strategię podatkową na własnych stronach internetowych, a także przesłać informację o jej opublikowaniu naczelnikowi US pod który dana spółka podlega.

💭Katalog informacji, które musi zawierać strategia podatkowa znajdziecie w przepisie (art. 27c ust. 2 ustawy o CIT).

Wśród przykładowych informacji, które musi zawierać strategia podatkowa wyróżniamy (ustawodawca pozostawił ten katalog otwartym posługując się zwrotem „w szczególności”:

🔸informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

🔸informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),

🔸informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

🔸informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,

🔸informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,

🔸informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

‼️W przypadku, gdy podatnik nie poda do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

💡Tym bardziej należy docenić to rozstrzygniecie, ponieważ oznacza ono, że:
spółki na estońskim CIT mają mniej obowiązków formalnych;
➕spółki na estońskim CIT nie muszą podawać do wiadomości publicznej informacji dotyczących ich przedsiębiorstwa;
➕spółki na estońskim CIT zaoszczędzą środki i czas, którego wymagałoby sporządzenie strategii w ramach własnego działu prawnego albo zlecenie tego zewnętrznej kancelarii;
➕spółki na estońskim CIT nie ryzykują jakimikolwiek karami finansowymi.

💡Link do interpretacji indywidualnej: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/541432

💡Przyjrzyjmy się dobrowolnemu umorzeniu udziałów za wynagrodzeniem w kontekście Estońskiego – CIT Estoński na podstawie dwóch świeżych interpretacji indywidualnych:


🔸nabycie przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nie pozbawia prawa spółki do estońskiego – CIT pod warunkiem, że pozostałymi udziałowcami spółki pozostaną nadal osoby fizyczne.
👉Interpretacja z 6 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.79.2023.1.SP.


🔸wypłata udziałowcowi spółki wynagrodzenia w związku z dobrowolnym umorzeniem jego udziałów podlega opodatkowaniu według stawki podatku estońskiego – CIT aktualnej na moment wypłaty wynagrodzenia, a nie na moment dokonania umorzenia udziałów .
👉Interpretacja z dnia 6 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.69.2023.1.AP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ